Kdo jsme...
Film Art Productions je dvojice mladých energetických lidí, které dohromady svedla láska k audiovizuální tvorbě. Potkali jsme se při studiu na Střední škole sdělovací techniky v Praze, která se daným směrem specializuje. V současné době studujeme v ateliéru Time-based Media na Fakultě umění a designu UJEP. Víc než slova za nás vypovídá naše práce. Máme zkušenost s tvorbou dokumentární, glamour, zaznamenáváním kulturních a promo akcí a reklamní tvorbou, která je pro nás srdeční záležitostí a jsme plně otevřeni jakékoliv případné spolupráci.