​​​​​​​ROSŤA OSIČKA - Boxer, Malíř, Básník
Krátký dokumentární film, který vznikl pod záštitou Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, jako součást výstavy: Rosťa Osička - boxer, malíř, básník.