VPOHODE.CZ
Ve spolupráce s firmou Taktik, natáčení a postprodukce E-learningových kurzů, které jsou určeny pro přípravu žáků 9. ročníku ZŠ na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou.